Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ผังห้องสอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สถานที่สอบอาคารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์    [21/10/61 8:5]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์    [18/10/61 16:24]
 • รายงานแผนและผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบ 2562    [17/10/61 9:28]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   Download 3552.63 Kb  [16/10/61 12:58]
 •    
 • โรควิตกกังวล    [1/10/61 14:33]
 •    
 •   Download 70.74 Kb  
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

  โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561

  โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

  โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4

  โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 1  คน
   Count 283,150
  สไมล์โฮส.เอเชีย

  google-site-verification=JLGglJdqbDi4zuYUubkIbQVRsuqffMA10Tc46TGkugY