Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9   Download 278.51 Kb  [20/9/65 13:58]
 • Download    [14/9/65 14:23]
 • โอน ย้าย   Download 205.79 Kb  [13/9/65 8:34]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙   Download 786.68 Kb  [2/9/65 10:19]
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชนไปที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เลขที่ 86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2565 สอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัทพ์ 0 4425 6729 ต่อ 104

    OpenFile 1446.35 Kb  [21/7/65 16:19]
 •    
 •    
 • สถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จเขต 9    [22/3/65 8:25]
 • การปฐมพยาบาลทางใจ สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด 19    [18/8/64 10:24]
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9    [28/6/64 16:16]
 • 123
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักจิตวิทยา เพื่อเฝ้าระวังปัญหาซึมเศร้า พยายามฆ่าตัวตายและป้องกันการรังแกกันของเด็กวัยเรียน วัยรุ่นในโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2565

  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางผู้ประสบภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน สู่ความรอบรู้สุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting รุ่นที่ 4 : เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10-11 มกราคม 2565

  ภาพ
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 2  คน
   Count 710,948
  สไมล์โฮส.เอเชีย