Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ฐานข้อมูล > จำนวนผู้รับบริการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
วันที่รับบริการ  ถึง  
 
การบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้(อบรม/ประชุม/สัมมนา)26344143
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี่00
ให้คำปรึกษา/แนะนำทางวิชาการ00
จัดนิทรรศการ/รณรงค์/ออกหน่วย11
นิเทศ00
วิทยากรประจำกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ Motivation Interview Technique ในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง 00
วิทยากร910
วิทยากรกลุ่ม55
อบรมพัฒนาศักยาภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่น 100
คณะทำงาน1112
ผู้ประสานงาน00

หน่วยงานผู้รับบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 51536
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 91424
กรมสุขภาพจิต1335
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า1111
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 111123
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 31128
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 41117
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 81124
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย1015
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11016
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 21031
 99
โรงเรียนบ้านหว้า913
1816588
ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย88
รพ.บางละมุง78
รร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์78
โรงเรียน712
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13715
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น78
ต.บ้านดู่69
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา611
1832455
GBDi59
บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปจำกัด58
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร55
รพ.นางรอง55
รพ.บางบ่อ59
รพ.สต.บ้านสะอาด ตำบลสะอาด55
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์55
โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ55
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10511
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา55
สถาบันราชานุกูล55
รพ.ภักดีชุมพล47
รพ.สต.บางพลีน้อย44
รพ.สต.แหลมประดู่44
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา45
โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)44
โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์44
สพป.ขอนแก่น เขต 545
สพป.นม.744
สสจ.ชัยภูมิ47
สสจ.บุรีรัมย์45
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว48
ต.ดอนกอก37
ร.ร.สารคามพิทยาคม310
รพ.เกษตรสมบูรณ์36
รพ.แก้งคร้อ34
รพ.เขาฉกรรจ์36
รพ.เขาสมิง33
รพ.ตราด34
รพ.นายายอาม37
รพ.บางพลี33
รพ.บ้านแท่น34
รพ.ปักธงชัย33
รพ.แปลงยาว34
รพ.โป่งน้ำร้อน33
รพ.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา34
รพ.พุทไธสง34
รพ.โพนทอง35
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง34
รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่34
รพ.สต.ห้วยแก36
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว34
รพ.สมุทรปราการ35
รพ.เสิงสาง33
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์33
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน34
โรงเรียนขัติยะวงษา34
โรงเรียนนาโกวิทยา33
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา33
โรงเรียนบ้านโนนข่า33
โรงเรียนบ้านสะอาด34
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์37
โรงเรียนมะค่าสามัคคี34
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์33
โรงเรียนสตรีศึกษา33
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองรพ.กาฬสินธุ์35
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี38
สถาบันกัลยาณ์ราชนรินทร์33
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 336
สพป.ขอนแก่น เขต536
สพม.นครราชสีมา33
สสจ.นครราชสีมา 36
สสอ.โนนดินแดง34
สสอ.เมือง36
สสอ.เมืองบุรีรัมย์34
สสอ.รัตนบุรี33
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต137
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร33
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า36
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ34
------อื่นๆระบุ------34
Saraya MFG. (Thailand) Co.,Ltd.22
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ จ.สุรินทร์22
ทดสอบ22
เทศบาลตำบลเชียงใหม่22
บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด22
บริษัทไทยลอตเต้ จำกัด23
บริษัทเอกชน22
รพ.กมลาไสย22
รพ.กันทรวิชัย23
รพ.แก่งหางแมว26
รพ.ขามทะเลสอ23
รพ.เขาวง26
รพ.คง22
รพ.ครบุรี22
รพ.คลองหาด22
รพ.จักราช22
รพ.จัตุรัส22
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์27
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์23
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์23
รพ.ชลบุรี23
รพ.ด่านขุนทด23
รพ.ท่าตะเกียบ23
รพ.นาเชือก24
รพ.นามน23
รพ.น้ำพอง22
รพ.นิคมพัฒนา25
รพ.โนนดินแดง25
รพ.โนนไทย22
รพ.บ่อทอง24
รพ.บางจาก25
รพ.บางปะกง25
รพ.บ้านบึง23
รพ.บ้านไผ่22
รพ.บุรีรัมย์22
รพ.ปากช่องนานา22
รพ.พระปกเกล้า24
รพ.พิมาย25
รพ.พุทธโสธร23
รพ.มหาสารคาม22
รพ.ร่องคำ24
รพ.ร้อยเอ็ด22
รพ.ระยอง22
รพ.ละหานทราย23
รพ.ลำปลายมาศ22
รพ.วังน้ำเขียว22
รพ.วาปีปทุม24
รพ.ศรีมหาโพธิ23
รพ.สต.กุดจิก23
รพ.สต.โขมง23
รพ.สต.คลองนารายณ์23
รพ.สต.คลองบ้านโพธิ์22
รพ.สต.คึมชาด23
รพ.สต.โคกสูง22
รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน22
รพ.สต.ซึ้ง22
รพ.สต.ดอนชมพู23
รพ.สต.ตะโก22
รพ.สต.ตะพง22
รพ.สต.ตาจั่น22
รพ.สต.ทรงคนอง22
รพ.สต.ท่าข้าม22
รพ.สต.ท่าพลับ22
รพ.สต.ท้ายบ้าน22
รพ.สต.นครเนื่องเขต22
รพ.สต.โนนสว่าง ตำบลเขาคอก23
รพ.สต.โนนสะอาด22
รพ.สต.บางครุ22
รพ.สต.บางเตย26
รพ.สต.บางพึ่ง23
รพ.สต.บ้านกระเฉท28
รพ.สต.บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่25
รพ.สต.บ้านกุดโดน22
รพ.สต.บ้านคลองตาเพชร23
รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ปังกู22
รพ.สต.บ้านจอม ตำบลสองชั้น24
รพ.สต.บ้านฉางเกลือ23
รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์24
รพ.สต.บ้านตาจง ตำบลตาจง23
รพ.สต.บ้านนา22
รพ.สต.บ้านนาเจริญ22
รพ.สต.บ้านน้ำบุ่น23
รพ.สต.บ้านบ่อเวฬุ ตำบลบ่อเวฬุ22
รพ.สต.บ้านบุ22
รพ.สต.บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น27
รพ.สต.บ้านพลับพลา22
รพ.สต.บ้านมะขามคู่22
รพ.สต.บ้านยายร้า22
รพ.สต.บ้านว่านพัฒนา ตำบลโคกสะอาด22
รพ.สต.บ้านศรีสว่าง22
รพ.สต.บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก25
รพ.สต.บ้านหนองจอก23
รพ.สต.บ้านหนองแซง23
รพ.สต.บ้านหนองแวง22
รพ.สต.บ้านห้วยคนทา22
รพ.สต.บ้านห้วยยางดง22
รพ.สต.บ้านหัวถนน ตำบลหัวถนน25
รพ.สต.บ้านหินดาษ ตำบลขุนซ่อง22
รพ.สต.บ้านเหล่าไฮงาม24
รพ.สต.บ้านใหม่24
รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย22
รพ.สต.ประทัดบุ23
รพ.สต.ปราสาททอง22
รพ.สต.ปีกฝาย ตำบลหนองตาด22
รพ.สต.ฟากห้วย23
รพ.สต.เมืองใหม่24
รพ.สต.ยุบอีปูน22
รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา22
รพ.สต.ลาดขวาง23
รพ.สต.วังใหม่23
รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่24
รพ.สต.สำโรงเหนือ22
รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ22
รพ.สต.หนองกุงเซิน22
รพ.สต.หนองขาม22
รพ.สต.หนองตะไก้22
รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง22
รพ.สต.หัวหนอง24
รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น22
รพ.สนามชัยเขต25
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา23
รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน22
รพ.สัตหีบกม1022
รพ.สุรินทร์23
รพ.หนองกุงศรี24
รพ.แหลมสิงห์23
รร.ชุมชนนาจารย์วิทยา210
รร.บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)22
รร.เมืองเหนือวิทยาคม27
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย23
โรงพยาบาลสุรินทร์22
โรงเรียน​โนน​งาม​ศึกษา​23
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร22
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์22
โรงเรียนคุรุประชานุกูล22
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ22
โรงเรียนจารย์ตำรา22
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข22
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง22
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง25
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม22
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์22
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สังกัด สพป.กส.125
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม22
โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์24
โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์23
โรงเรียนนาทันวิทยา22
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์22
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม22
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส23
โรงเรียนบ้านคุย สพป.กส.322
โรงเรียนบ้านธาตุ27
โรงเรียนบ้านนางแดด22
โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี22
โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป.กส.322
โรงเรียนบ้านโนนเหม่า22
โรงเรียนบ้านบ่อทอง23
โรงเรียนบ้านป่ายาง22
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์22
โรงเรียนบ้านม่วงกุล22
โรงเรียนบ้านลาดใต้22
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ22
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร22
โรงเรียนบ้านวังมน23
โรงเรียนบ้านหนองแก22
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ22
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น26
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม22
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ22
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล22
โรงเรียนมหิศราธิบดี22
โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม22
โรงเรียนยางคำวิทยา22
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา23
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย22
โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา22
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม23
โรงเรียนสีดาวิทยา22
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม23
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง22
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์22
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์23
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์24
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม22
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง23
โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร22
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์23
โรงเรียนอนุกูลนารี22
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ22
ศพด.ทต.หนองหงส์22
ศพด.วัดเทพประดิษฐุ์23
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22
ศูนย์แพทย์ชุมชนรพ.พระปกเกล้า22
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 622
ศูนย์สุขภาพจิตที่1223
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 222
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด29
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์25
สพด.ตำบลเย้ยปราสาท22
สพป.กส.325
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 124
สพป.ขอนแก่น 5 23
สพป.ร้อยเอ็ดเขต122
สพม.ขอนแก่น26
สภ.เมืองสุรินทร์22
สสอ.ชำนิ23
สสอ.นางรอง22
สสอ.โนนสูง27
สสอ.บัวเชด22
สสอ.ปะคำ23
สสอ.ปักธงชัย22
สสอ.พลับพลาชัย26
สสอ.ละหานทราย23
สสอ.วังน้ำเขียว22
สสอ.ศีขรภูมิ23
สสอ.สีดา22
สสอ.สุรินทร์23
สสอ.หนองบัวแดง24
สสอ.หนองบัวระเหว27
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 124
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี28
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว24
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น25
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ25
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี26
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี22
สำนักวิชาการสุขภาพจิต22
อบต.ท่าสว่าง22
อบต.บ้านดู่22
อบต.เมืองบัว22
อบต.หนองแวง23
สพป.กส.212
0848235864,04460904113
2622711
Ass13
General Kandy Hospital11
IHI Turbo (Thailand) co.,Ltd11
กก.ต​ชด.1311
กก.ตชด.1311
กก.ตชด.1411
กง.เวชกรรมสังคม11
กลุ่มงานสุขศึกษา11
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต13
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต16
คชอ.มหาชัย11
ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา11
ครูศพด.วัดสระปทุม11
คลินิกหมอครอบครัวหนองตาหมู่11
คลินิกอบอุ่นปากช่อง11
จิตเวช11
ชมรม TO BE NUMBER ONE11
ชมรมผู้สูงอายุ11
เช็นทรัลปาร์คคลินิกเวชกรรม สาขา 213
ต.ชุมพลบุรี14
ต.สำเภาลูน12
ต.หนองแจ้งใหญ่11
ต.หนองใหญ่11
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์12
ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ12
ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์11
ที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง11
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย11
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง11
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์11
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด11
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่11
ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย11
ที่ทำการปกครองอำเภอพล11
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี11
ที่ว่าการอำเภอชนบท11
ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ11
เทศบาลต.หนองเต็ง11
เทศบาลตำบลกุดจิก11
เทศบาลตำบลโนนสะอาด11
เทศบาลตำบลหนองปล่อง11
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม11
เทศบาลเมืองมาบตาพุด11
โนงเรีบ้านหนองผ้าอ้อม11
บ.จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด 11
บจก. ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี รีเจินนัล เซนเตอร์11
บจก.โตโยไฟน์ (ไทยแลนด์)11
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร12
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย13
บริษัท แก้วปราการ จำกัด11
บริษัท เซเลอเรส (ประเทศไทย) จำกัด11
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด11
บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด 11
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)11
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)จำกัด11
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด12
บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) มหาชน11
บริษัททีบีเคเค(ประเทศไทย)จำกัด11
บริษัทไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด12
บริษัทโอคิโซะ(ประเทศไทย)จำกัด11
บ้านเมืองฝาง11
บ้านหว้า12
บุคลากรโรงเรียนบ้านละว้า สพป.ขอนแก่นเขต 211
ปกครองอำเภอเขาวง11
พนักงานบริษัทฯ11
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน12
ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์11
ร.ร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์12
ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า12
ร.ร.นาฝายวิทยา13
ร.ร.น้ำจั้นราษฎร์บำรุง11
ร.ร.บ้านละว้า17
ร.ร.บ้านวังหว้า11
ร.ร.บ้านหนองเม็ก13
ร.ร.บ้านหนองสระพัง12
ร.ร.บ้านเหล่าค้อ11
ร.ร.หนองหูลิงเจริญเวทย์11
ร.ร.เหล่านาแกวิทยานุสรณ์11
รพ.กบินทร์บุรี11
รพ.กาฬสินธุ์11
รพ.เกษตรวิสัย11
รพ.เกาะจันทร์11
รพ.เกาะสีชัง13
รพ.โกสุมพิสัย11
รพ.ขลุง17
รพ.ขามสะแกแสง16
รพ.เขาคิชฌกูฏ13
รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11
รพ.เขาสุกิม12
รพ.คลองเขื่อน12
รพ.คอนสวรรค์12
รพ.คูเมือง12
รพ.แคนดง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11
รพ.โคกสูง12
รพ.จตุรพักตรพิมาน12
รพ.จังหาร12
รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ 13
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง13
รพ.ชนบท11
รพ.ชัยภูมิ16
รพ.ชุมพวง13
รพ.เชียงขวัญ11
รพ.เชียงยืน11
รพ.โชคชัย11
รพ.ซำสูง13
รพ.ตาพระยา14
รพ.ท่าคันโท14
รพ.ท่าตูม11
รพ.ท่าใหม่14
รพ.เทพรัตน์11
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา11
รพ.เทพสถิต11
รพ.เทพารักษ์11
รพ.ธวัชบุรี11
รพ.นาดี12
รพ.นาดูน11
รพ.นาโพธิ์16
รพ.เนินสง่า15
รพ.โนนแดง12
รพ.โนนสูง11
รพ.บัวเชด11
รพ.บัวลาย13
รพ.บัวใหญ่12
รพ.บางคล้า11
รพ.บางน้ำเปรี้ยว11
รพ.บ้านด่าน11
รพ.บ้านฝาง12
รพ.บ้านโพธิ์12
รพ.บ้านสร้าง11
รพ.บ้านเหลื่อม11
รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์13
รพ.ประจันตคาม11
รพ.พนมไพร12
รพ.พนมสารคาม13
รพ.พนัสนิคม11
รพ.พระทองคำ13
รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ11
รพ.พล12
รพ.พลับพลาชัย11
รพ.พานทอง11
รพ.พุทธมณฑล11
รพ.โพธิ์ชัย11
รพ.ภูเขียว11
รพ.ภูเวียง11
รพ.มหาราชนครราชสีมา12
รพ.มะขาม12
รพ.มาบตาพุด11
รพ.เมืองสรวง12
รพ.ร.กระนวน11
รพ.รัตนบุรี 11
รพ.ราชสาส์น17
รพ.ลำดวน12
รพ.วังน้ำเย็น14
รพ.วังสมบูรณ์11
รพ.วัฒนานคร12
รพ.วัดญาณสังวราราม11
รพ.ศรีณรงค์12
รพ.ศรีมโหสถ11
รพ.ศรีสมเด็จ12
รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนกัลปพฤกษ์ ตำบลบางเสาธง12
รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ(บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง18
รพ.สต.กระแจะ13
รพ.สต.กระฉอด13
รพ.สต.กระทุ่มแพ้ว16
รพ.สต.กระเบื้องนอก11
รพ.สต.กระสัง11
รพ.สต.กอโจด12
รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา11
รพ.สต.กุดชุมแสง11
รพ.สต.กุดน้อย11
รพ.สต.กุดโบสถ์11
รพ.สต.กุดยม11
รพ.สต.เก่างิ้ว14
รพ.สต.เกาะเปริด15
รพ.สต.เกาะไร่15
รพ.สต.เกาะลอย11
รพ.สต.แกลง11
รพ.สต.ขนงพระใต้11
รพ.สต.ขนาย11
รพ.สต.ขี้ตุ่น11
รพ.สต.เขวาสินรินทร์12
รพ.สต.เขาไม้แก้ว13
รพ.สต.เขาวงกต11
รพ.สต.เขาสมิง12
รพ.สต.คมบาง12
รพ.สต.คลองขุด11
รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า11
รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง11
รพ.สต.คลองตะเกรา11
รพ.สต.คลองตำหรุ12
รพ.สต.คลองทับจันทร์13
รพ.สต.คลองทุเรียน11
รพ.สต.คลองน้ำเค็ม11
รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง11
รพ.สต.คลองประเวศ11
รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก11
รพ.สต.คลองสะท้อน11
รพ.สต.คลองหว้า ต.ทับพริก11
รพ.สต.คอกหมู12
รพ.สต.คอนเมือง11
รพ.สต.คำแคน11
รพ.สต.คำแมด11
รพ.สต.โคกกลาง11
รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ12
รพ.สต.โคกพะงาด11
รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ12
รพ.สต.โคกมะกอก11
รพ.สต.โคกมั่งงอย11
รพ.สต.โคกไม้ตาย12
รพ.สต.โคกรัก ตำบลโกรกแก้ว11
รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม11
รพ.สต.จันทเขลม11
รพ.สต.จันทนิมิต15
รพ.สต.ฉมัน11
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง11
รพ.สต.ช่องสามหมอ11
รพ.สต.ช้างข้าม12
รพ.สต.ช่างปี11
รพ.สต.ชำเบง อ.สังขะ11
รพ.สต.ชีลอง11
รพ.สต.ซ้อมงคล11
รพ.สต.ซับคะนึง ตำบลโนนดินแดง11
รพ.สต.ดงเดือย11
รพ.สต.ดอนเกาะกา11
รพ.สต.ดอนทราย11
รพ.สต.ดอนป่าโฮป11
รพ.สต.ดอนไม้ไฟ11
รพ.สต.ดอนยาวน้อย11
รพ.สต.ดอนแสนสุข11
รพ.สต.ด่าน11
รพ.สต.ตรวจ11
รพ.สต.ตรอกนอง12
รพ.สต.ตะโกทอง13
รพ.สต.ตะเคียน11
รพ.สต.ตะปอน12
รพ.สต.ตากูล16
รพ.สต.ตาตุม อ.สังขะ11
รพ.สต.ตาแตรว อ.สังขะ11
รพ.สต.ถ้ำวัวแดง11
รพ.สต.ทนราษ11
รพ.สต.ทับทัน13
รพ.สต.ทับพริก12
รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย11
รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม11
รพ.สต.ท่าบุญมี11
รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่11
รพ.สต.ท่าโสม11
รพ.สต.ท่าหลวง11
รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่13
รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ11
รพ.สต.เทพราช13
รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง11
รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย12
รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา11
รพ.สต.นางิ้ว14
รพ.สต.นาจอมเทียน14
รพ.สต.นาดี11
รพ.สต.นาตาขวัญ11
รพ.สต.นาเท11
รพ.สต.นานวน11
รพ.สต.นายายอาม14
รพ.สต.นาราดพัฒนา12
รพ.สต.น้ำคอก11
รพ.สต.นิยมยาตรา14
รพ.สต.เนินพระ11
รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน12
รพ.สต.เนินหอม11
รพ.สต.โนนเคืยงพัฒนา11
รพ.สต.โนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง11
รพ.สต.โนนทอง 11
รพ.สต.โนนทัน12
รพ.สต.โนนน้อย14
รพ.สต.โนนรัง11
รพ.สต.โนนสาวเอ้11
รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น11
รพ.สต.บ่อ12
รพ.สต.บ่อไฟไหม้ ตำบลพวา13
รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง11
รพ.สต.บางกระเจ็ด หมู่ที่ 211
รพ.สต.บางกระเบา12
รพ.สต.บางกระสอบ12
รพ.สต.บางกรูด11
รพ.สต.บางกอ12
รพ.สต.บางกะจะ13
รพ.สต.บางกะเจ้า12
รพ.สต.บางกะไชย11
รพ.สต.บางกะไห11
รพ.สต.บางแก้ว12
รพ.สต.บางขวัญ12
รพ.สต.บางคา11
รพ.สต.บางจาก12
รพ.สต.บางซ่อน12
รพ.สต.บางแตน12
รพ.สต.บางน้ำผึ้ง13
รพ.สต.บางปลาร้า13
รพ.สต.บางปู13
รพ.สต.บางปูใหม่11
รพ.สต.บางไผ่12
รพ.สต.บางเพรียง12
รพ.สต.บางยอ12
รพ.สต.บางยาง14
รพ.สต.บางสระเก้า11
รพ.สต.บางสวน13
รพ.สต.บางเสร่12
รพ.สต.บางหญ้าแพรก13
รพ.สต.บางหัวเสือ14
รพ.สต.บ้านกระบกเตี้ย11
รพ.สต.บ้านกระสัง11
รพ.สต.บ้านกร่าง11
รพ.สต.บ้านกุงเก่า14
รพ.สต.บ้านเกษตรตกร11
รพ.สต.บ้านเกษมสุข11
รพ.สต.บ้านเกาะจิก ต.บางชัน12
รพ.สต.บ้านเกาะโพธิ์11
รพ.สต.บ้านแก11
รพ.สต.บ้านโกรกกุลา11
รพ.สต.บ้านโกรกแก้ว12
รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด12
รพ.สต.บ้านขาม11
รพ.สต.บ้านขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง13
รพ.สต.บ้านเขว้า ตำบลสะเดา11
รพ.สต.บ้านเขาคอก14
รพ.สต.บ้านเขาน้อย ตำบลบางกะจะ12
รพ.สต.บ้านเขาลูกช้าง ตำบลทุ่งเบญจา11
รพ.สต.บ้านเขาหิน11
รพ.สต.บ้านเขาหินแท่น13
รพ.สต.บ้านคลอง 2111
รพ.สต.บ้านคลองน้ำเป็น ตำบลพลวง11
รพ.สต.บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง12
รพ.สต.บ้านคลองบางไผ่12
รพ.สต.บ้านคลองม่วง ตำบลบ้านจาน11
รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน12
รพ.สต.บ้านคลองลาว ตำบลวังใหม่15
รพ.สต.บ้านคลองใหญ่11
รพ.สต.บ้านคำเหมือดแก้ว11
รพ.สต.บ้านโคกกรวด โพธิ์งาม13
รพ.สต.บ้านโคกกลาง11
รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง11
รพ.สต.บ้านโคกเขื่อน ตำบลหนองแก้ว11
รพ.สต.บ้านโคกตาล ตำบลสะแกซำ12
รพ.สต.บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย11
รพ.สต.บ้านโคกไม้แดง ตำบลหูทำนบ11
รพ.สต.บ้านโคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา11
รพ.สต.บ้านโคกลอย ตำบลไทยเจริญ12
รพ.สต.บ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง11
รพ.สต.บ้านโคกสว่าง หัวฝาย11
รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ ตำบลปะทัดบุ11
รพ.สต.บ้านโคกใหญ่13
รพ.สต.บ้านโค้งดารา11
รพ.สต.บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง11
รพ.สต.บ้านเจียง11
รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา11
รพ.สต.บ้านชากหมาก13
รพ.สต.บ้านชำป่างาม11
รพ.สต.บ้านชำโสม ต.แสลง13
รพ.สต.บ้านชื่นชม13
รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร11
รพ.สต.บ้านโชคดี11
รพ.สต.บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ11
รพ.สต.บ้านซอยสอง ตำบลสามพี่น้อง15
รพ.สต.บ้านซับตาเมา ตำบลหนองตาคง11
รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส12
รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ11
รพ.สต.บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง11
รพ.สต.บ้านดงบัง ตำบลดงอีจาน11
รพ.สต.บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก12
รพ.สต.บ้านดอน11
รพ.สต.บ้านดอนบม11
รพ.สต.บ้านดอนยานาง15
รพ.สต.บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว13
รพ.สต.บ้านดินแดง11
รพ.สต.บ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน11
รพ.สต.บ้านดินแดง อ.รัตนบุรี12
รพ.สต.บ้านดู่11
รพ.สต.บ้านเดื่อ11
รพ.สต.บ้านโดง ตำบลสังขะ11
รพ.สต.บ้านตรอกกระสังข์11
รพ.สต.บ้านตลาดล่างบางพระ11
รพ.สต.บ้านตลุงเก่า ตำบลโคกม้า11
รพ.สต.บ้านตามาง11
รพ.สต.บ้านตาระวาย11
รพ.สต.บ้านทวี13
รพ.สต.บ้านทับเจริญ11
รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง12
รพ.สต.บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี11
รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย11
รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน11
รพ.สต.บ้านท่าเพลิง15
รพ.สต.บ้านท่าอุดม ตำบลตะเคียนทอง12
รพ.สต.บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม11
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน ตำบลปัถวี11
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล ตำบลฉมัน11
รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง11
รพ.สต.บ้านทุ่งสบก ตำบลคำโตนด11
รพ.สต.บ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ11
รพ.สต.บ้านทุ่ม12
รพ.สต.บ้านเทพนิมิต11
รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง11
รพ.สต.บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ11
รพ.สต.บ้านไทร 11
รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์11
รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน11
รพ.สต.บ้านนางาม11
รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน11
รพ.สต.บ้านนาบอน14
รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์11
รพ.สต.บ้านนามะเขือ12
รพ.สต.บ้านนายาว11
รพ.สต.บ้านนาลาว11
รพ.สต.บ้านเนินจำปา ตำบลพวา13
รพ.สต.บ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก12
รพ.สต.บ้านโนนน้ำเกลี้ยง13
รพ.สต.บ้านโนนศรีสง่า11
รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์14
รพ.สต.บ้านโนนเหม่า11
รพ.สต.บ้านบ่อเจริญ ตำบลบ่อ14
รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด11
รพ.สต.บ้านบัว ตำบลบ้านบัว11
รพ.สต.บ้านบาก ต.กู่สวนแตง11
รพ.สต.บ้านบึงเจริญ ตำบลบึงเจริญ11
รพ.สต.บ้านบึงชนัง13
รพ.สต.บ้านบึงตะกู12
รพ.สต.บ้านบุตาพวง12
รพ.สต.บ้านบุแปบ ตำบลทะเมนชัย11
รพ.สต.บ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง12
รพ.สต.บ้านปรกฟ้า12
รพ.สต.บ้านประทาย11
รพ.สต.บ้านปริงเปน ตำบลหลักเขต11
รพ.สต.บ้านปลายกระจับ11
รพ.สต.บ้านปักมึน11
รพ.สต.บ้านโปร่งเกตุ12
รพ.สต.บ้านโปร่งเจริญ12
รพ.สต.บ้านผักหวาน ต.ถนนหัก11
รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ11
รพ.สต.บ้านฝาย12
รพ.สต.บ้านพระ11
รพ.สต.บ้านพะยูน14
รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลถลุงเหล็ก11
รพ.สต.บ้านโพธิ์ฐาน11
รพ.สต.บ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู11
รพ.สต.บ้านโพนดวน11
รพ.สต.บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง12
รพ.สต.บ้านโพนทอง12
รพ.สต.บ้านโพรงตะเฆ่11
รพ.สต.บ้านม่วงนา13
รพ.สต.บ้านม่วงโพรง11
รพ.สต.บ้านมะพริก ตำบลสะแก11
รพ.สต.บ้านมูซู ตำบลชากไทย11
รพ.สต.บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์11
รพ.สต.บ้านยาง11
รพ.สต.บ้านยาง ตำบลบ้านยาง11
รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว13
รพ.สต.บ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง11
รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน ตำบลจันทเขลม12
รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ทอง12
รพ.สต.บ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง11
รพ.สต.บ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด11
รพ.สต.บ้านวังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน11
รพ.สต.บ้านวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง13
รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่11
รพ.สต.บ้านวังอีแอ่น ตำบลพวา12
รพ.สต.บ้านแวง11
รพ.สต.บ้านศรีทายาท ตำบลหนองแวง11
รพ.สต.บ้านศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ11
รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน11
รพ.สต.บ้านสนวน ตำบลสนวน12
รพ.สต.บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย14
รพ.สต.บ้านสมอเซ11
รพ.สต.บ้านสระแก้ว13
รพ.สต.บ้านสระบัว ตำบลสระบัว11
รพ.สต.บ้านสระไม้แดง11
รพ.สต.บ้านสร้างแก้ว12
รพ.สต.บ้านสวนโคก12
รพ.สต.บ้านสะแกซำ11
รพ.สต.บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ11
รพ.สต.บ้านสะตอน ตำบลสะตอน11
รพ.สต.บ้านสะตอน้อย ตำบลตกพรม12
รพ.สต.บ้านสันติสุข ตำบลสำโรงใหม่11
รพ.สต.บ้านสามแยกน้ำเป็น13
รพ.สต.บ้านสายตรี 4 ใต้ ตำบลบึงเจริญ11
รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ ตำบลจันทบเพชร11
รพ.สต.บ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์11
รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา14
รพ.สต.บ้านสุขใจ ตำบลขุนซ่อง15
รพ.สต.บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว12
รพ.สต.บ้านแสนสุข11
รพ.สต.บ้านแสลง13
รพ.สต.บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน12
รพ.สต.บ้านหนองกราด11
รพ.สต.บ้านหนองการะโก ตำบลแคนดง11
รพ.สต.บ้านหนองกุง11
รพ.สต.บ้านหนองกุงน้อย11
รพ.สต.บ้านหนองเกาะ ตำบลสตึก11
รพ.สต.บ้านหนองขมาร ตำบลหนองขมาร11
รพ.สต.บ้านหนองขอน ตำบลคมบาง12
รพ.สต.บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง13
รพ.สต.บ้านหนองชุมเห็ด11
รพ.สต.บ้านหนองซอน11
รพ.สต.บ้านหนองตะครอง11
รพ.สต.บ้านหนองตะแบก11
รพ.สต.บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง11
รพ.สต.บ้านหนองตาอุ่น11
รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง11
รพ.สต.บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง11
รพ.สต.บ้านหนองน้ำเย็น12
รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส12
รพ.สต.บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน11
รพ.สต.บ้านหนองบัว13
รพ.สต.บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก11
รพ.สต.บ้านหนองบัวทอง13
รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน14
รพ.สต.บ้านหนองประโยชน์11
รพ.สต.บ้านหนองปลิง11
รพ.สต.บ้านหนองผือ11
รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย12
รพ.สต.บ้านหนองมะค่า ตำบลผไทรินทร์11
รพ.สต.บ้านหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม11
รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์11
รพ.สต.บ้านหนองยาว11
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด12
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก11
รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ12
รพ.สต.บ้านหนองศาลา11
รพ.สต.บ้านหนองสมอ12
รพ.สต.บ้านหนองเสม็ด11
รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง11
รพ.สต.บ้านหลุบโพธิ์11
รพ.สต.บ้านห้วยกรุ11
รพ.สต.บ้านห้วยกุ่ม11
รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ15
รพ.สต.บ้านห้วยเตย12
รพ.สต.บ้านห้วยหัน11
รพ.สต.บ้านห้วยใหญ่ หมู่ ๓11
รพ.สต.บ้านหอย12
รพ.สต.บ้านหัวโกรก11
รพ.สต.บ้านหัวช้าง11
รพ.สต.บ้านหัวนาคำ11
รพ.สต.บ้านหัววัว11
รพ.สต.บ้านหัวหนองคู12
รพ.สต.บ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง13
รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง13
รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่11
รพ.สต.บ้านโหล่น11
รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร11
รพ.สต.บ้านอีมุย ตำบลหนองชิ่ม11
รพ.สต.บ้านอุทัยวรรณ12
รพ.สต.บ้านากระเดา11
รพ.สต.บึงน้ำ​รักษ์​12
รพ.สต.บุเจ้าคุณ11
รพ.สต.บุญศิริ12
รพ.สต.บุไร่อ้อย11
รพ.สต.ปฏิรูปที่ดิน11
รพ.สต.ประณีต11
รพ.สต.ประสุข11
รพ.สต.ปราสาท ตำบลปราสาท12
รพ.สต.ปลายดาย11
รพ.สต.ปัถวี14
รพ.สต.ป่าปอ11
รพ.สต.ป่าไร่11
รพ.สต.ป่าหนาม11
รพ.สต.แปลงยาว11
รพ.สต.ผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์11
รพ.สต.ผ่านศึก11
รพ.สต.ผาเบียด11
รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง11
รพ.สต.พนานิคม11
รพ.สต.พระยืน11
รพ.สต.พลสงคราม11
รพ.สต.พลอยแหวน13
รพ.สต.พลับพลา17
รพ.สต.พลา12
รพ.สต.พลิ้ว11
รพ.สต.พังราด11
รพ.สต.พุทธรักษา12
รพ.สต.แพรกษา12
รพ.สต.โพธิ์งาม11
รพ.สต.โพนโก11
รพ.สต.โพรงอากาศ11
รพ.สต.ภูเหล็ก13
รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ11
รพ.สต.มะขาม12
รพ.สต.มะค่า11
รพ.สต.มาบตาพุด11
รพ.สต.มาบไพ11
รพ.สต.เมือง11
รพ.สต.เมืองเก่า11
รพ.สต.เมืองแก11
รพ.สต.เมืองที11
รพ.สต.เมืองไผ่11
รพ.สต.เมืองพล11
รพ.สต.ยาง11
รพ.สต.ยางสว่าง11
รพ.สต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี12
รพ.สต.ยายแย้มวัฒนา11
รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย11
รพ.สต.รัมโพธิ์11
รพ.สต.ราษฎ์รักแดน11
รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง11
รพ.สต.ลุงเขว้า11
รพ.สต.วังแซ้ม11
รพ.สต.วังตะเคียน11
รพ.สต.วังโตนด12
รพ.สต.วังโพธิ์11
รพ.สต.วังสรรพรส11
รพ.สต.วัดศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่11
รพ.สต.วัดสลุด ตำบลบางแก้ว11
รพ.สต.วันยาว12
รพ.สต.ศรีษะละเลิง13
รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ12
รพ.สต.สนามจันทร์12
รพ.สต.สนามชัย11
รพ.สต.สนามไชย13
รพ.สต.สมุด 12
รพ.สต.สระแก้ว11
รพ.สต.สระสี่เหลี่ยม11
รพ.สต.สร่างโศก11
รพ.สต.สวนหม่อน11
รพ.สต.สะพานหิน11
รพ.สต.สามสวน11
รพ.สต.สารภี11
รพ.สต.สำนาย11
รพ.สต.สำราญ12
รพ.สต.สำโรง11
รพ.สต.สำโรงกลาง12
รพ.สต.สำโรงโคกเพชร12
รพ.สต.สำโรงใต้11
รพ.สต.สิบเอ็ดศอก11
รพ.สต.สีชมพู12
รพ.สต.สีถาน14
รพ.สต.สีสุก11
รพ.สต.สี่เหล่ยมเจริญ11
รพ.สต.เสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง12
รพ.สต.แสลงพันธ์11
รพ.สต.โสกนกเต็น12
รพ.สต.หญ้าคา11
รพ.สต.หญ้าดา11
รพ.สต.หนหองไทร11
รพ.สต.หนองกระทุ่ม12
รพ.สต.หนองกาภโก12
รพ.สต.หนองขวาว11
รพ.สต.หนองคุ้ม11
รพ.สต.หนองจอก11
รพ.สต.หนองจะบก11
รพ.สต.หนองชิ่ม14
รพ.สต.หนองแซง11
รพ.สต.หนองแดง11
รพ.สต.หนองตาคง11
รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช11
รพ.สต.หนองตีนนก11
รพ.สต.หนองตูม11
รพ.สต.หนองบัวทอง ตำบลแก่งหางแมว14
รพ.สต.หนองบัวลาย12
รพ.สต.หนองปรือ11
รพ.สต.หนองผักนาก11
รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช11
รพ.สต.หนองพลวงมะเริง14
รพ.สต.หนองพวง11
รพ.สต.หนองพันจันทร์11
รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง11
รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง11
รพ.สต.หนองไม้แดง11
รพ.สต.หนองยาง12
รพ.สต.หนองรี11
รพ.สต.หนองเรือ11
รพ.สต.หนองแวง11
รพ.สต.หนองสนิท11
รพ.สต.หนองสราง12
รพ.สต.หนองโสน11
รพ.สต.หนองโสน ตำบลหนองโสน11
รพ.สต.หนองโสม11
รพ.สต.หนองหงษ์11
รพ.สต.หนองเหล็ก11
รพ.สต.หนามแดง11
รพ.สต.หมื่นศรี11
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร (บ้านหนองอ้อ)11
รพ.สต.ห้วยคนทา12
รพ.สต.ห้วยต้อน11
รพ.สต.ห้วยแย้11
รพ.สต.ห้วยราช11
รพ.สต.ห้วยหนอง11
รพ.สต.ห้วยหิน12
รพ.สต.หัวสำโรง11
รพ.สต.หินกอง11
รพ.สต.หูทำนบ11
รพ.สต.เหมือดแอ่11
รพ.สต.ใหม่สำโรง13
รพ.สต.อยู่เจริญ12
รพ.สต.อ่างคีรี14
รพ.สต.อ่างทอง16
รพ.สต.อ่างศิลา11
รพ.สต.อู่โลก11
รพ.สนม11
รพ.สหัสขันธ์12
รพ.สองพี่น้อง11
รพ.สอยดาว13
รพ.สำโรงทาบ12
รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)11
รพ.สีคิ้ว11
รพ.สีชมพู12
รพ.สุวรรณภูมิ11
รพ.หนองบัวแดง11
รพ.หนองบุญมาก12
รพ.หนองพอก11
รพ.หนองสองห้อง13
รพ.หนองหงส์11
รพ.หนองใหญ่13
รพ.หนองฮี11
รพ.ห้วยแถลง11
รพ.ห้วยพลู11
รพ.ห้วยเม็ก14
รพ.แหลมงอบ11
รพ.แหลมฉบัง11
รพ.ใหม่ใชพจน์11
รพ.อรัญประเทศ11
รพ.อุบลรัตน์11
รพช.กระสัง11
รพช.กาบเชิง11
รพช.ชำนิ11
รพช.โชคชัย13
รพช.ท่าตูม11
รพช.บัวเชด13
รพช.บัวใหญ่12
รพช.บ้านใหม่ฯ11
รพช.บำเหน็จณรงค์11
รพช.ปะคำ11
รพช.ปักธงชัย13
รพช.พลับพลาชัย13
รพช.พุทไธสง11
รพช.ภูเขียว13
รพช.สนม12
รพช.เสลภูมิ11
รพช.หนองบัวระเหว14
รพศ.สุรินทร์11
รพสต.ท่าช้าง12
รพสต.บ่งพลวง12
รพสติ.มาบไพ12
รร แก่นนครวิทยาลัย11
รร เสนสิริ11
รร เสลภูมิพิทยาคม11
รร. คำม่วง11
รร.ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา11
รร.คำไผ่ประชาสามัคคี12
รร.โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา11
รร.ชุมชนน้ำอ้อม13
รร.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร11
รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก11
รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู 11
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว14
รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง11
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน11
รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่11
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ11
รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย11
รร.ตชด.บ้านเรดาร์11
รร.ตชด.มิตรมวลชน211
รร.ตชด.วัดสุธาสินี11
รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร11
รร.ตชด.สุนทร​เวช​11
รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย11
รร.ท่ากลางแจ้งจมวิทยา11
รร.ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา11
รร.นาตาลวิทยาคม12
รร.บอนเขียวราษฎร์บำรุง11
รร.บ้านนาไร่เดียว11
รร.บ้านระหานทรายใหม่13
รร.บ้านหนองแวงโสกพระ11
รร.ผดุงราษฎร์วิทยา11
รร.โพนสูงประชาสรรค์11
รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย12
รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์11
รร.หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา13
รร.หนองข่า11
รร.หนองแห้ววังมนศึกษา11
รร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์11
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด12
โรงเนียนหนองบัวใน16
โรงพยาบาลโนนศิลา11
โรงพยาบาลบ้านสร้าง11
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา11
โรงพยาบาลยางตลาด13
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด11
โรงพยาบาลละหานทราย11
โรงพยาบาลวัฒนานคร12
โรงพยาบาลวาปีปทุม11
โรงพยาบาลเวียงเก่า12
โรงพยาบาวาปีปทุม11
โรงเรัยนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์11
โรงเรียน บ้านบัวขาว(วันครู2500)12
โรงเรียน​เย็น​สยาม​วิทยา​11
โรงเรียน​ร้อยเอ็ด​วิทยาลัย​11
โรงเรียนกมลาไสย11
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์11
โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล12
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร13
โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา11
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร13
โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 311
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสร11
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา11
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม14
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม14
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม11
โรงเรียนขยายโอกาส12
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม11
โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม13
โรงเรียนคำบงพิทยาคม11
โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์11
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์11
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย11
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์11
โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา13
โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์13
โรงเรียนคำไฮวิทยา11
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา11
โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์11
โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล11
โรงเรียนโคกเครือวิทยา11
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร11
โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม11
โรงเรียนโคกล่ามผดงวิทย์ สพป.กส.111
โรงเรียนโคกศรีวิทยายน11
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์11
โรงเรียนชัย11
โรงเรียนชุมชนกระนวน11
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนชุมชนดูนสาด11
โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา11
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม14
โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา11
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์11
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน11
โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา11
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง11
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม12
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล11
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก11
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร11
โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์11
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร11
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา11
โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์11
โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์12
โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา11
โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา11
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์12
โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา11
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม12
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม สพม.2411
โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร11
โรงเรียนดอนหมู12
โรงเรียนด่านใต้วิทยา11
โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา11
โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์11
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา11
โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม11
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร12
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน11
โรงเรียนท่านาจานวิทยา11
โรงเรียนท้าวสุรนารี11
โรงเรียนท่าศาลาวิทยา15
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา11
โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา11
โรงเรียนเทศบาล 411
โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน12
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา13
โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม11
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์11
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง11
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง12
โรงเรียนนาคูณวิทยา11
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์11
โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา11
โรงเรียนนางามวิทยา11
โรงเรียนนาจำปา11
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์11
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์11
โรงเรียนนาฝายวิทยา11
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์11
โรงเรียนนาสีนวลวิทยา11
โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา12
โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา14
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์11
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล11
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา11
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี11
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย11
โรงเรียนบ้านกกตาล11
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่11
โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา11
โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้12
โรงเรียนบ้านเกิ้ง11
โรงเรียนบ้านขนวนนคร12
โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล11
โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)11
โรงเรียนบ้านคำแคน11
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน11
โรงเรียนบ้านคำโซ่11
โรงเรียนบ้านคำบง11
โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน11
โรงเรียนบ้านคำพิมูล13
โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์11
โรงเรียนบ้านโคกตะโก11
โรงเรียนบ้านโคกแปะ11
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา18
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)11
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)11
โรงเรียนบ้านโคกศรี12
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด11
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ13
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 112
โรงเรียนบ้านโคกสูง 12
โรงเรียนบ้านจอมพะลาน11
โรงเรียนบ้านจอมศรี11
โรงเรียนบ้านโจด11
โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนบ้านชาด12
โรงเรียนบ้่านโชคอำนวย11
โรงเรียนบ้านซึม11
โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล11
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา11
โรงเรียนบ้านดงแหลม11
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี13
โรงเรียนบ้านดอนบม11
โรงเรียนบ้านดินจี่12
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่11
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง11
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)​11
โรงเรียนบ้านตะบอง11
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ11
โรงเรียนบ้านท่าข่อย11
โรงเรียนบ้านท่างาม11
โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย11
โรงเรียนบ้านทุ่งมน11
โรงเรียนบ้านนากระเดา13
โรงเรียนบ้านนางคำ14
โรงเรียนบ้านนาดี11
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่11
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์11
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว11
โรงเรียนบ้านนาเลา11
โรงเรียนบ้านนาวี13
โรงเรียนบ้านโนนถาวร11
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก12
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก สพป.ขอนแก่น เขต 411
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 11
โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา11
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ11
โรงเรียนบ้านโนนยาง11
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง11
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา11
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด12
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา11
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว15
โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี12
โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด11
โรงเรียนบ้านปลาขาว13
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี11
โรงเรียนบ้านผึ้ง11
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม11
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา11
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร11
โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า11
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม11
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน11
โรงเรียนบ้านเม็กดำ11
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า12
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย11
โรงเรียนบ้านยางคำ12
โรงเรียนบ้านรัตนะ12
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน11
โรงเรียนบ้านลุงปุง11
โรงเรียนบ้านเล็บเงือก11
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงสพป.ขอนแก่นเขต311
โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อม11
โรงเรียนบ้านวังม่วง13
โรงเรียนบ้านวังเวียง11
โรงเรียนบ้านส้มป่อย13
โรงเรียนบ้านสระกุด11
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว15
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน11
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์11
โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์11
โรงเรียนบ้านสำโรง11
โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร12
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ11
โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง14
โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์11
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า11
โรงเรียนบ้านโสกแต้11
โรงเรียนบ้านโสกนาค14
โรงเรียนบ้านโสกรัง11
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย12
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน14
โรงเรียนบ้านหนองช้าง11
โรงเรียนบ้านหนองซา12
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด11
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง11
โรงเรียนบ้านหนองปรือ11
โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)11
โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย11
โรงเรียนบ้านหนองผือ11
โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี11
โรงเรียนบ้านหนองม่วง11
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา11
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก12
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว11
โรงเรียนบ้านหนองศาลา12
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย12
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง12
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด12
โรงเรียนบ้านหนองไห11
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง11
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย13
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ11
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง11
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น14
โรงเรียนบ้านห้วยแสง11
โรงเรียนบ้านหว้า​ สพป.ขก​ 512
โรงเรียนบ้านหัวช้าง11
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)11
โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป กส.311
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์11
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล11
โรงเรียนบ้านอาจสามารถ11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา11
โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน11
โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์13
โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา11
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท11
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง12
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม11
โรงเรียนพิมายวิทยา11
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์11
โรงเรียนเพชรหนองขาม11
โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์11
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร11
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา11
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม11
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด11
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร11
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร11
โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา11
โรงเรียนราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา11
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม11
โรงเรียนลำปลายมาศ11
โรงเรียนวังยางวิทยาคาร11
โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม11
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน11
โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม11
โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 112
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล11
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม11
โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง12
โรงเรียนสังคมพัฒนา12
โรงเรียนสามชัย11
โรงเรียนสามัคคีบัวขาว11
โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา11
โรงเรียนสารคามพิทยาคม11
โรงเรียนสำเริงวิทยา13
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม11
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา12
โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ12
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม12
โรงเรียนหนองขามวิทยา13
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร11
โรงเรียนหนองตุวิทยา11
โรงเรียนหนองบัวชุม11
โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์12
โรงเรียนหนองบัวใน. อ.นามน11
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์11
โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ11
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 512
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล12
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์11
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน11
โรงเรียนหนองโพนสูง11
โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล11
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย13
โรงเรียนหนองแสงวิทยา12
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง11
โรงเรียนหนองหัวช้าง12
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์11
โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา11
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์11
โรงเรียนหลักด่านวิทยา11
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล11
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม11
โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย11
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร11
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7(สวนป่าสมเด็จ)11
โรงเรียนอนุบาลแคนดง11
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม11
โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง11
โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป.ขก.511
โรงเรียนาเชือกพิทยาสรรค์11
ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค11
ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง11
ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม12
ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล11
ศพด.ดงบัง11
ศพด.ทต.หนองตะครอง11
ศพด.เทศบาลตำบลบึงสำโรง11
ศพด.โนนหาด11
ศพด.บ้านโคกวัด11
ศพด.บ้านโนนรัง11
ศพด.บ้านสารภี11
ศพด.ศาลาดิน11
ศพด.หนองคอม11
ศพด.หนองหัวแรด 11
ศพด.หลุบกุง11
ศพด.ใหม่พัฒนาหนองโก11
ศพด.อบต.มะค่า11
ศพดบ้านหนองเรือ11
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี11
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศเมืองราชบุรี11
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอบางบ่อ11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดนิคมบ้านกรวด11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อแห่งที่ 211
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก12
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่12
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์11
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์11
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 711
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่711
ศูนย์สาธารณสุขเพาะชำ11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1213
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 712
ศูนย์สุขภาพจิตที่​1311
ศูนย์สุขภาพจิตที่1312
ศูนย์สุขภาพจิตที่512
ศูนย์สุขภาพชุชนรพ.บางบ่อ11
ศูนย์สุขภาพชุมชนคู้ยายหมี11
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลขามทะเลสอ11
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง12
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่11
ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป11
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น11
สถานพยาบาลเรือนจำกลางระยอง12
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน11
สถานศึกษา11
สถานีอนามัยเกาะขวาง12
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี )11
สถานีอนามัยหนองหว้า ตำบลหนองแวง11
สถาบันการจัดการทางสังคม12
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ12
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์11
สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา11
สนง.พมจ.สุรินทร์11
สนง.พลังงาน จว.กาญ11
สนง.แรงงานจังหวัดนครราชสีมา11
สนง.สสอ.โนนแดง11
สพฐ12
สพฐ.11
สพป กาฬสินธุ์ เขต 1 11
สพป ขอนแก่น เขต 211
สพป รอ211
สพป สร เขต 111
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 312
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 211
สพป.กส เขต111
สพป.กส. เขต 312
สพป.กส.112
สพป.กส.211
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑11
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 12
สพป.กาฬสินธุ์ เขต211
สพป.กาฬสินธุ์​ เขต​ 315
สพป.กาฬสินธุ์​ เขต​1​12
สพป.กาฬสินธุ์เขต112
สพป.ขก 411
สพป.ขก.เขต411
สพป.ขอนแก่น เขต 211
สพป.ขอนแก่น เขต 311
สพป.ขอนแก่นเขต 513
สพป.ชย112
สพป.บร.111
สพป.มหาสารคาม เขต 211
สพป.มหาสารคาม เขต 311
สพป.รอ.211
สพป.รอ.311
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย11
สสจ.11
สสจ.เพชรบุรี11
สสจ.ระยอง12
สสอ12
สสอ ห้วยเม็ก111
สสอ.แก้งคร้อ13
สสอ.แก้งสนามนาง11
สสอ.ขามทะเลสอ12
สสอ.คง11
สสอ.คอนสวรรค์11
สสอ.คอนสาร11
สสอ.คูเมือง14
สสอ.จอมพระ11
สสอ.จักราช12
สสอ.จัตุรัส11
สสอ.ชุมพลบุรี11
สสอ.เทพสถิต11
สสอ.โนนแดง11
สสอ.โนนนารายณ์12
สสอ.โนนศิลา11
สสอ.บัวลาย11
สสอ.บัวใหญ่11
สสอ.บ้านกรวด15
สสอ.บ้านแท่น13
สสอ.ประโคนชัย13
สสอ.ปราสาท12
สสอ.ปากช่อง12
สสอ.พระทองคำ12
สสอ.พิมาย11
สสอ.พุทไธสง11
สสอ.เมืองชัยภูมิ12
สสอ.เมืองนครราชสีมา12
สสอ.เมืองสุรินทร์12
สสอ.ลำปลายมาศ11
สสอ.สังขะ11
สสอ.สีคิ้ว11
สสอ.สูงเนิน12
สสอ.เสิงสาง11
สสอ.หนองกี่11
สสอ.หนองหงส์13
สสอ.ห้วยราช11
สหคลินิกหมอจิ๊กรักษ์ฟัน11
สันติวรรณคลินิกเวชกรรม11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 211
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 115
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 411
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต511
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 111
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด11
สำนักงานพลังงานจังหวัด11
สำนักงานพัฒนาชุมชน11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง11
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์11
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม11
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด13
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา13
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี13
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ13
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว14
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาวง14
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด14
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคิชฌกูฏ15
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ15
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอาม13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง15
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง16
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแปลงยาว14
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน15
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี14
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว18
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา11
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออำเภอหัวหิน11
สำนักงานสาธารฯสุขจังหวัดขอนแก่น11
สำนักนายก11
หน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวม11
หัวหน้าตู้ยามท่าสว่าง11
อ.บ้านเขว้า11
องค์กรเอกชน11
องค์การบริหารส่วนต.บ้านดู่11
อบจ.นครราชสีมา11
อบต.12
อบต.กะฮาด11
อบต.ขุนทอง11
อบต.คอโค14
อบต.เจริญสุข13
อบต.ตาเนิน11
อบต.โนนแดง11
อบต.บ้านไร่15
อบต.เป็นสุข11
อบต.มะเกลือเก่า11
อบต.เมืองแฝก11
อบต.ส12
อบต.สำโรงทาบ11
อบต.หนองกระทุ่ม11
อบต.หนองโสน11
อบต.ห้วยไร่12
อบต.หินเหล็กไฟ11
อบต.อุดมทรัพย์11
อปท. 11
อำเภอชนบท11
อำเภอเมือง11
อำเภอสำโรงทาบ11
ไอซินทาคาโอก้าฟราวดริบางประกง11
าำนักงานประกัน​สังคม​จังหวัด​บุรีรัมย์​11