Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ฐานข้อมูล > จำนวนผู้รับบริการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
วันที่รับบริการ  ถึง  
 
การบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้(อบรม/ประชุม/สัมมนา)69839756
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี่00
ให้คำปรึกษา/แนะนำทางวิชาการ66
จัดนิทรรศการ/รณรงค์/ออกหน่วย11
นิเทศ00
วิทยากรประจำกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ Motivation Interview Technique ในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง 00
วิทยากร68
วิทยากรกลุ่ม00
อบรมพัฒนาศักยาภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่น 100
คณะทำงาน00
ผู้ประสานงาน00

หน่วยงานผู้รับบริการจำนวนคนจำนวนครั้ง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย148167
โรงเรียน2126
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 92040
โรงเรียนโฆสิตสโมสร1724
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 51432
 1324
กรมสุขภาพจิต1335
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 81327
สสจ.นครราชสีมา 1323
ราชสีมาวิทยาลัย1214
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า1111
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 111123
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 31128
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 41117
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี1117
สถาบันราชานุกูล1129
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์1120
รพ.นางรอง1014
รพ.พิมาย1019
รพ.หนองบัวแดง1014
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย1015
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11016
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 21028
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น1016
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์1024
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์913
รพ.ศีขรภูมิ914
รพ.สต.บ้านลาด910
โรงเรียนบ้านหว้า913
โรงเรียนราชสีมา913
สสอ.เมืองบุรีรัมย์915
1816588
ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย88
มทร.ตะวันออก88
รพ.เกษตรสมบูรณ์815
รพ.บุรีรัมย์88
รพ.สต.หนองน้ำแดง89
โรงเรียนราชวินิต89
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์810
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10814
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์818
สสอ.เมืองสุรินทร์813
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ813
อบต.สร้างถ่อ88
ต.บ้านดู่712
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา77
รพ.บางละมุง78
รพ.พุทไธสง721
รพ.รัตนบุรี 710
รพ.เสิงสาง711
รร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์78
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ710
โรงเรียนพิมายวิทยา79
โรงเรียนลำปลายมาศ711
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย711
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม79
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม710
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13715
สสจ.ชัยภูมิ715
รพ.ชัยภูมิ69
รพ.บ้านกรวด68
รพ.บ้านแท่น613
รพ.พลับพลาชัย69
รพ.มหาราชนครราชสีมา67
รพ.ลำปลายมาศ67
รพ.สตึก68
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา611
โรงเรียนบ้านปากรัตน์66
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค69
โรงเรียนวัดเจ้ามูล66
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ66
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ611
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์69
สพม.นครราชสีมา66
สสอ.ชำนิ612
1832458
GBDi57
บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปจำกัด58
รพ.ครบุรี510
รพ.คูเมือง55
รพ.เจ้าพระยายมราช56
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร55
รพ.ชุมพลบุรี59
รพ.ชุมพวง58
รพ.ไทรโยค57
รพ.โนนดินแดง58
รพ.บัวใหญ่57
รพ.บางบ่อ59
รพ.บ้านเขว้า57
รพ.ปราสาท55
รพ.ปะคำ512
รพ.ยโสธร56
รพ.วาปีปทุม57
รพ.สกลนคร55
รพ.สต.บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย55
รพ.สต.บ้านสะอาด ตำบลสะอาด55
รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์56
รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน56
รพ.หนองกี่57
โรงพยาบาลศรีธัญญา55
โรงเรียนดาราคาม58
โรงเรียนถาวรานุกูล55
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ59
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์55
โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ55
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี55
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก57
โรงเรียนมะค่าสามัคคี59
โรงเรียนวัดหนัง58
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น58
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา55
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 358
สพป.ขอนแก่น เขต 556
สสจ.บุรีรัมย์511
สสอ.แก้งคร้อ510
สสอ.บัวลาย56
สสอ.เมืองชัยภูมิ57
สสอ.วังน้ำเขียว56
------อื่นๆระบุ------58
ต.ดอนกอก411
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก44
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์44
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์44
รพ.แก้งคร้อ48
รพ.คอนสวรรค์48
รพ.จอมพระ48
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง48
รพ.ชื่นชม44
รพ.เทพารักษ์48
รพ.เนินสง่า414
รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์49
รพ.ประโคนชัย46
รพ.ปากช่องนานา47
รพ.พล46
รพ.โพนทอง47
รพ.ภักดีชุมพล421
รพ.ลำดวน410
รพ.สต.โนนสะอาด44
รพ.สต.บางพลีน้อย44
รพ.สต.บ้านกุดโดน44
รพ.สต.บ้านยาง ตำบลบ้านยาง46
รพ.สต.บ้านหนองแซง45
รพ.สต.บ้านหนองแวง44
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง45
รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่45
รพ.สต.โพนทอง44
รพ.สต.ลาดใหญ่44
รพ.สต.หนองกระทุ่ม44
รพ.สต.หนองแวง45
รพ.สต.แหลมประดู่44
รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม44
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่1745
รพ.สามชุก44
รพ.สำโรงทาบ49
รพ.ห้วยเม็ก49
รพ.อู่ทอง45
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา45
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย44
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา44
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน44
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ​ เบญจมราชาลัย44
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา49
โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)44
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)44
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ47
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม44
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก44
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม44
โรงเรียนวัดชนะสงคราม44
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ44
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส49
โรงเรียนวัดรางบัว44
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย44
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์44
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย44
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ44
โรงเรียนสารวิทยา44
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา48
โรงเรียนหอวัง44
โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์44
สพป.กทม.47
สพป.นครราชสีมา เขต 544
สพป.นม.744
สสอ.กระสัง48
สสอ.แคนดง48
สสอ.ด่านขุนทด45
สสอ.เทพสถิต47
สสอ.นางรอง48
สสอ.โนนดินแดง44
สสอ.โนนสูง414
สสอ.บัวเชด47
สสอ.บ้านเขว้า46
สสอ.ปากช่อง47
สสอ.พุทไธสง410
สสอ.ภูเขียว44
สสอ.เมืองนครราชสีมา410
สสอ.ละหานทราย412
สสอ.หนองกี่47
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม44
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร45
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว48
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง44
จิตเวช33
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์33
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ33
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา34
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด33
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์33
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย35
ร.ร.สารคามพิทยาคม37
ร.ร.อนุบาลบางสะพาน33
รพ.กาบเชิง36
รพ.ขามทะเลสอ37
รพ.ขามสะแกแสง37
รพ.เขาฉกรรจ์36
รพ.เขาวง37
รพ.เขาสมิง33
รพ.คง35
รพ.คอนสาร36
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์33
รพ.ชะอำ33
รพ.ซำสูง36
รพ.ด่านขุนทด35
รพ.เดิมบางนางบวช33
รพ.ตราด34
รพ.ท่าตูม35
รพ.เทพรัตน์36
รพ.เทพสถิต38
รพ.นาเชือก37
รพ.นาดูน36
รพ.นายายอาม37
รพ.นายูง33
รพ.น้ำพอง33
รพ.โนนสูง33
รพ.บรบือ33
รพ.บัวลาย38
รพ.บางพลี33
รพ.บางเลน33
รพ.บ้านไผ่33
รพ.ประทาย34
รพ.ปักธงชัย33
รพ.แปลงยาว34
รพ.โป่งน้ำร้อน33
รพ.ผาขาว34
รพ.พระยืน34
รพ.มหาสารคาม34
รพ.มะการักษ์33
รพ.ร้อยเอ็ด33
รพ.ราชบุรี34
รพ.ละหานทราย36
รพ.วังน้ำเขียว34
รพ.ศรีเชียงใหม่33
รพ.ศรีประจันต์34
รพ.สต.กุดยม37
รพ.สต.โคกสะอาด33
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง34
รพ.สต.ช่องสามหมอ33
รพ.สต.ชีลอง33
รพ.สต.ดงบัง33
รพ.สต.ตั้งใจ34
รพ.สต.ตาจั่น36
รพ.สต.ทรงคนอง33
รพ.สต.ท่าข้าม33
รพ.สต.โนนกอก33
รพ.สต.โนนทอง 33
รพ.สต.โนนสว่าง ตำบลเขาคอก34
รพ.สต.บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่33
รพ.สต.บ้านกุดหูลิง35
รพ.สต.บ้านโคกตาล ตำบลสะแกซำ33
รพ.สต.บ้านโคกไม้แดง ตำบลหูทำนบ34
รพ.สต.บ้านเจียง33
รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์36
รพ.สต.บ้านเดื่อ33
รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง33
รพ.สต.บ้านบูรพาสามัคคี33
รพ.สต.บ้านผักหวาน ต.ถนนหัก34
รพ.สต.บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม33
รพ.สต.บ้านมะพริก ตำบลสะแก39
รพ.สต.บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง35
รพ.สต.บ้านวังกำแพง33
รพ.สต.บ้านศรีสว่าง34
รพ.สต.บ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์35
รพ.สต.บ้านหนองกราด หนองตระครอง33
รพ.สต.บ้านหนองกุง33
รพ.สต.บ้านหนองเกียบ ตำบลสะแกโพรง33
รพ.สต.บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง33
รพ.สต.บ้านหนองบัว34
รพ.สต.บ้านหนองศาลา33
รพ.สต.บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร33
รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่36
รพ.สต.บ้านใหม่35
รพ.สต.ประดู่33
รพ.สต.ประทัดบุ 35
รพ.สต.ปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ33
รพ.สต.ผาเบียด33
รพ.สต.ยาง35
รพ.สต.ศรีสุข34
รพ.สต.สลักได34
รพ.สต.สามสวน35
รพ.สต.หนองไข่น้ำ33
รพ.สต.ห้วยแก36
รพ.สต.ห้วยยาง33
รพ.สนม35
รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง33
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว34
รพ.สมุทรปราการ35
รพ.สังขะ35
รพ.สิรินธร33
รพ.สีดา35
รพ.สุรินทร์35
รพ.หนองบุญมาก35
รพ.หนองหงส์38
รพ.ห้วยแถลง34
รพ.ห้วยราช33
รพ.อุบลรัตน์33
ราชวินิต มัธยม33
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี33
โรงพยาบาลวาปีปทุม33
โรงพยาบาลเวียงเก่า34
โรงพยาบาลหนองนาคำ36
โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​33
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา33
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 33
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา34
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน34
โรงเรียนขัติยะวงษา34
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ33
โรงเรียนชำนิพิทยาคม33
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม33
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ33
โรงเรียนธารทองพิทยาคม33
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร33
โรงเรียนนาโกวิทยา33
โรงเรียนบางกะปิ33
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)34
โรงเรียนบางลี่วิทยา33
โรงเรียนบางสะพานวิทยา33
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่36
โรงเรียนบ้านแจงงาม33
โรงเรียนบ้านโนนข่า33
โรงเรียนบ้านพุทรา35
โรงเรียนบ้านสะอาด34
โรงเรียนบ้านหนองปรือ34
โรงเรียนบ้านหนองไผ่33
โรงเรียนบ้านหนองแวง33
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์33
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์37
โรงเรียนปัญญาวรคุณ33
โรงเรียนพญาไท35
โรงเรียนพรตพิทยพยัต33
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม35
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม33
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์33
โรงเรียนเมืองปราณบุรี33
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง33
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 33
โรงเรียนราชวินิตบางเขน33
โรงเรียนวังข่าพัฒนา33
โรงเรียนวัดด่าน36
โรงเรียนวัดบ้านทึง33
โรงเรียนวัดมเหยงคณ์33
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน)33
โรงเรียนวัดโสมนัส33
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง34
โรงเรียนวัดอมรินทราราม33
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี34
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย33
โรงเรียนสตรีศึกษา33
โรงเรียนสายน้ำทิพย์35
โรงเรียนสุพรรณภูมิ33
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม33
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 736
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 233
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 7 โคกกรวด33
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองรพ.กาฬสินธุ์35
สถานศึกษา33
สถาบันกัลยาณ์ราชนรินทร์34
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 135
สพป.ขอนแก่น เขต 233
สพป.ขอนแก่น เขต536
สพป.นครราชสีมา เขต 136
สพป.สมุทรสาคร33
สสอ.ขามทะเลสอ310
สสอ.คอนสวรรค์35
สสอ.จอมพระ34
สสอ.ชุมพลบุรี34
สสอ.เทพารักษ์33
สสอ.เนินสง่า311
สสอ.โนนแดง34
สสอ.บัวใหญ่36
สสอ.บ้านเหลื่อม35
สสอ.ประโคนชัย37
สสอ.ภักดีชุมพล37
สสอ.รัตนบุรี36
สสอ.ลำดวน35
สสอ.ลำทะเมนชัย34
สสอ.ลำปลายมาศ38
สสอ.ศีขรภูมิ35
สสอ.สตึก39
สสอ.สังขะ36
สสอ.สีคิ้ว35
สสอ.สีดา37
สสอ.หนองบัวระเหว311
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย34
สำนักการศึกษา​ กรุงเทพมหานคร33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต137
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่733
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์33
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา33
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร34
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว33
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช33
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง33
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า36
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง33
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ34
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง33
อบต.หนองแวง34
-22
1731923
Saraya MFG. (Thailand) Co.,Ltd.22
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ22
คณะสัตวแพทยศาสตร์22
จิตเวชและยาเสพติด24
ชมรมผู้สูงอายุ22
ทดสอบ22
เทศบาลตำบลโคกกรวด22
เทศบาลตำบลเชียงใหม่22
เทศบาลตำบลทุ่งแต้22
บจก.อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม22
บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด22
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)22
บริษัทไทยลอตเต้ จำกัด23
บริษัทเอกชน22
บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.เพชรบุรี22
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา22
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์22
ม.ราชภัฏนครราชสีมา22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น22
ร.ร.บ้านนาเจริญ24
รพ.กมลาไสย22
รพ.กระสัง22
รพ.กันทรวิชัย25
รพ.กุดข้าวปุ้น22
รพ.กุดชุม22
รพ.แก่งหางแมว26
รพ.แกดำ22
รพ.เขาย้อย22
รพ.คลองหาด22
รพ.ค้อวัง23
รพ.คำตากล้า22
รพ.โคกศรีสุพรรณ22
รพ.จตุรพักตรพิมาน24
รพ.จักราช23
รพ.จังหาร24
รพ.จัตุรัส22
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์23
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์22
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์23
รพ.เฉลิมพระเกียรติ(นครราชสีมา)25
รพ.ชลบุรี23
รพ.เชียงยืน23
รพ.ไชยวาน22
รพ.ทองผาภูมิ22
รพ.ท่าตะเกียบ23
รพ.นภาลัย22
รพ.นาโพธิ์210
รพ.นามน24
รพ.นาแห้ว23
รพ.นิคมพัฒนา25
รพ.โนนคูณ22
รพ.โนนแดง26
รพ.บ่อทอง24
รพ.บางจาก25
รพ.บางปลาม้า22
รพ.บางปะกง25
รพ.บ้านด่าน27
รพ.บ้านบึง23
รพ.บ้านแพ้ว22
รพ.บ้านเหลื่อม28
รพ.บำเหน็จณรงค์26
รพ.ป่าติ้ว23
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย22
รพ.พระจอมเกล้า22
รพ.พระทองคำ28
รพ.พระปกเกล้า24
รพ.พุทธมณฑล22
รพ.พุทธโสธร23
รพ.โพธิ์ชัย23
รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ23
รพ.โพนทราย22
รพ.ภูเขียว22
รพ.มัญจาคีรี22
รพ.ยางสีสุราช22
รพ.ร่องคำ26
รพ.ระยอง22
รพ.ราษีไศล22
รพ.เรณูนคร24
รพ.ลำทะเมนชัย23
รพ.ลืออำนาจ24
รพ.วาริชภูมิ22
รพ.วารินชำราบ22
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์22
รพ.ศรีณรงค์29
รพ.ศรีมหาโพธิ23
รพ.ศรีสมเด็จ23
รพ.สต.กระฉอด25
รพ.สต.กุดน้ำใส22
รพ.สต.กุดยาง22
รพ.สต.แก23
รพ.สต.ขนงพระใต้22
รพ.สต.ขนาย22
รพ.สต.ขามป้อม22
รพ.สต.โขมง23
รพ.สต.คลองนารายณ์23
รพ.สต.คลองบ้านโพธิ์22
รพ.สต.คึมชาด23
รพ.สต.โคกกุง22
รพ.สต.โคกรัก ตำบลโกรกแก้ว22
รพ.สต.โคกว่าน ตำบลโคกว่าน22
รพ.สต.โคกสูง23
รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน22
รพ.สต.จอมแก้ว25
รพ.สต.ซึ้ง22
รพ.สต.ดอนชมพู23
รพ.สต.แดงสว่าง22
รพ.สต.ตะพง22
รพ.สต.ถ้ำแก้ว29
รพ.สต.ถ้ำวัวแดง22
รพ.สต.ทับทัน24
รพ.สต.ท่าพลับ22
รพ.สต.ท้ายบ้าน22
รพ.สต.ท่าสว่าง22
รพ.สต.เทนมีย์22
รพ.สต.ธาตุ22
รพ.สต.นครเนื่องเขต22
รพ.สต.นาดี22
รพ.สต.นาเสียว23
รพ.สต.นาหนองทุ่ม22
รพ.สต.โนนจาน22
รพ.สต.โนนประดู่23
รพ.สต.โนนฝรั่ง22
รพ.สต.บางแก้ว23
รพ.สต.บางครุ22
รพ.สต.บางเตย26
รพ.สต.บางพึ่ง23
รพ.สต.บ้านกระเฉท28
รพ.สต.บ้านกระเบื้องน้อย ตำบลหนองชัยศรี22
รพ.สต.บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ๊อง24
รพ.สต.บ้านกำพร้า ตำบลบางหญ้าแพรก22
รพ.สต.บ้านกุดแข้ด่อน ตำบลกุดเชียงหมี22
รพ.สต.บ้านแก้งยาว22
รพ.สต.บ้านแก่นท้าว22
รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด22
รพ.สต.บ้านโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง22
รพ.สต.บ้านขุมเงิน ตำบลขุมเงิน22
รพ.สต.บ้านคลองตาเพชร23
รพ.สต.บ้านคลองม่วง ตำบลบ้านจาน23
รพ.สต.บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่22
รพ.สต.บ้านคำฮี ตำบลขั้นไดใหญ่22
รพ.สต.บ้านแคนน้อย ตำบลดงแคนน้อย22
รพ.สต.บ้านโคกกลาง22
รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง23
รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น ตำบลโคกขมิ้น22
รพ.สต.บ้านโคกระเหย ตำบลปราสาท24
รพ.สต.บ้านโคกรัง ตำบลโคกตูม22
รพ.สต.บ้านโคกสนวน ตำบลโคกสนวน22
รพ.สต.บ้านโคกสว่าง หัวฝาย23
รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ ตำบลปะทัดบุ23
รพ.สต.บ้านโคกใหม่ ตำบลสำโรงใหม่22
รพ.สต.บ้านฉางเกลือ23
รพ.สต.บ้านชาด22
รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง22
รพ.สต.บ้านซำมูลนาก22
รพ.สต.บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง25
รพ.สต.บ้านดงใหญ่22
รพ.สต.บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู22
รพ.สต.บ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก22
รพ.สต.บ้านตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์22
รพ.สต.บ้านทองหลาง ต.ทองหลาง22
รพ.สต.บ้านท่าเพลิง26
รพ.สต.บ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง22
รพ.สต.บ้านนา22
รพ.สต.บ้านนาแก22
รพ.สต.บ้านนาฝาย22
รพ.สต.บ้านน้ำบุ่น23
รพ.สต.บ้านโนนตะครอง ตำบลหินโคน23
รพ.สต.บ้านโนนปอแดง ตำบลบ้านโคก22
รพ.สต.บ้านโนนยานาง ตำบลพรสำราญ22
รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง22
รพ.สต.บ้านบ่อเวฬุ ตำบลบ่อเวฬุ22
รพ.สต.บ้านบัว22
รพ.สต.บ้านบัว ตำบลบ้านบัว22
รพ.สต.บ้านบัวพักเกวียน24
รพ.สต.บ้านบุตาพวง ตำบลถาวร22
รพ.สต.บ้านบุแปบ ตำบลทะเมนชัย22
รพ.สต.บ้านประทาย22
รพ.สต.บ้านปราสาททอง ตำบลเมืองฝ้าย22
รพ.สต.บ้านปลื้มใต้ ตำบลโคกมะม่วง22
รพ.สต.บ้านเป้า22
รพ.สต.บ้านเป้าพัฒนา ต.แดงใหญ่22
รพ.สต.บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น27
รพ.สต.บ้านพยอม ตำบลดินดำ22
รพ.สต.บ้านพระ23
รพ.สต.บ้านพลับพลา22
รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลถลุงเหล็ก22
รพ.สต.บ้านเพชร ตำบลบ้านปรือ24
รพ.สต.บ้านเพียแก้ว ตำบลบ้านยาง22
รพ.สต.บ้านมะขามคู่22
รพ.สต.บ้านเม็กคำ22
รพ.สต.บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง22
รพ.สต.บ้านเมืองยาง ตำบลเมืองยาง22
รพ.สต.บ้านยายแย้ม ตำบลยายแย้มวัฒนา24
รพ.สต.บ้านยายร้า22
รพ.สต.บ้านรางปลาซิว ตำบลสวนหลวง22
รพ.สต.บ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด23
รพ.สต.บ้านวังใหม่พัฒนา25
รพ.สต.บ้านว่าน ตำบลบุแกรง22
รพ.สต.บ้านว่านพัฒนา ตำบลโคกสะอาด23
รพ.สต.บ้านแวง ตำบลหนองแวง22
รพ.สต.บ้านศรีทายาท ตำบลหนองแวง22
รพ.สต.บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง22
รพ.สต.บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์22
รพ.สต.บ้านสันติสุข ตำบลสำโรงใหม่22
รพ.สต.บ้านสายตรี 4 ใต้ ตำบลบึงเจริญ24
รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ ตำบลจันทบเพชร22
รพ.สต.บ้านโสก22
รพ.สต.บ้านหนองกก ตำบลสะเดา23
รพ.สต.บ้านหนองกระยัง ตำบลนาสะเม็ง22
รพ.สต.บ้านหนองการะโก ตำบลแคนดง23
รพ.สต.บ้านหนองกี่ ตำบลหนองกี่22
รพ.สต.บ้านหนองเกาะ ตำบลสตึก22
รพ.สต.บ้านหนองแก22
รพ.สต.บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก23
รพ.สต.บ้านหนองแคนน้อย ตำบลบุ่งค้า22
รพ.สต.บ้านหนองจอก23
รพ.สต.บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน22
รพ.สต.บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน22
รพ.สต.บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง22
รพ.สต.บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก23
รพ.สต.บ้านหนองผะองค์ ตำบลหนองกระทิง22
รพ.สต.บ้านหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม23
รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์22
รพ.สต.บ้านหนองแสน22
รพ.สต.บ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน22
รพ.สต.บ้านหนองหว้า22
รพ.สต.บ้านหนองหว้า ตำบลละลวด22
รพ.สต.บ้านหลวง22
รพ.สต.บ้านหลุบค่าย22
รพ.สต.บ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง25
รพ.สต.บ้านห้วยยางดง22
รพ.สต.บ้านหัน23
รพ.สต.บ้านหัวถนน ตำบลหัวถนน23
รพ.สต.บ้านหินดาษ ตำบลขุนซ่อง22
รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลม่วง22
รพ.สต.บ้านเหล่าไฮงาม24
รพ.สต.บ้านโหล่น22
รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย22
รพ.สต.บ้านโอโล22
รพ.สต.บุไร่อ้อย ตำบลเจริญสุข22
รพ.สต.ปราสาททอง23
รพ.สต.ไผ่22
รพ.สต.พระยืน22
รพ.สต.พะงาด23
รพ.สต.ฟากห้วย23
รพ.สต.เมืองเก่า24
รพ.สต.เมืองแก24
รพ.สต.เมืองที26
รพ.สต.เมืองใหม่24
รพ.สต.ยุบอีปูน22
รพ.สต.ลาดขวาง23
รพ.สต.วังใหม่23
รพ.สต.ศรีษะละเลิง23
รพ.สต.ศรีสำราญ22
รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ22
รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่24
รพ.สต.สนามชัย25
รพ.สต.ส้มกบ23
รพ.สต.ส้มป่อย22
รพ.สต.สระสี่เหลี่ยม211
รพ.สต.สวาย23
รพ.สต.สำโรงเหนือ22
รพ.สต.สีสุก22
รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ22
รพ.สต.แสลงพันธ์22
รพ.สต.หนองกุงเซิน22
รพ.สต.หนองจะบก23
รพ.สต.หนองตานา23
รพ.สต.หนองโน22
รพ.สต.หนองบัว22
รพ.สต.หนองพวง22
รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง22
รพ.สต.หนองสนิท23
รพ.สต.หนองโอ่ง23
รพ.สต.หมื่นศรี22
รพ.สต.ห้วยแย้24
รพ.สต.ห้วยไร่23
รพ.สต.ห้วยหินฝน24
รพ.สต.หินแห่23
รพ.สต.ใหม่สำโรง24
รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น22
รพ.สต.อู่โลก22
รพ.สนามชัยเขต25
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา23
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า24
รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา22
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙22
รพ.สมุทรสาคร22
รพ.สว่างวีระวงศ์22
รพ.สังขละบุรี23
รพ.สัตหีบกม1022
รพ.สุวรรณภูมิ23
รพ.สูงเนิน23
รพ.หนองกุงศรี24
รพ.หนองบัวระเหว27
รพ.หนองพอก22
รพ.หนองเรือ22
รพ.หนองสองห้อง26
รพ.หนองหญ้าไซ22
รพ.ห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา22
รพ.แหลมสิงห์23
รพ.อัมพวา22
รพ.อำนาจเจริญ22
รพ.อุทุมพรพิสัย22
รร.ชุมชนนาจารย์วิทยา24
รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒22
รร.เมืองเหนือวิทยาคม24
โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่22
โรงพยาบาลขอนแก่น22
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย23
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์22
โรงพยาบาลโนนไทย23
โรงพยาบาลโนนศิลา23
โรงพยาบาลยโสธร22
โรงพยาบาลศีขรภูมิ22
โรงพยาบาลสกลนคร22
โรงเรียน​โนน​งาม​ศึกษา​23
โรงเรียน​บ้าน​นา​วัล​เปรียง​22
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร22
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์22
โรงเรียนคุรุสภา22
โรงเรียนคูเมืองวิทยา22
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ22
โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล22
โรงเรียนจารย์ตำรา22
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร22
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข22
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง22
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง22
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม22
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์22
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ22
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สังกัด สพป.กส.125
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม22
โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์24
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์22
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ22
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม24
โรงเรียนนนทรีวิทยา22
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก23
โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์23
โรงเรียนนาทันวิทยา22
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์22
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 422
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)22
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)22
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม22
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง22
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส23
โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา)22
โรงเรียนบ้านคุย สพป.กส.322
โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล26
โรงเรียนบ้านดงเสลา22
โรงเรียนบ้านดอนทอง22
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว22
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)22
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ22
โรงเรียนบ้านไทรงาม22
โรงเรียนบ้านธาตุ24
โรงเรียนบ้านนารี23
โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี22
โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป.กส.322
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า22
โรงเรียนบ้านป่ายาง22
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์22
โรงเรียนบ้านพุองกะ22
โรงเรียนบ้านม่วงกุล22
โรงเรียนบ้านมะกอก24
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร22
โรงเรียนบ้านวังมน23
โรงเรียนบ้านหนองแก22
โรงเรียนบ้านหนองขาม22
โรงเรียนบ้านหนองปุหลก22
โรงเรียนบ้านหนองผือ23
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ22
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น27
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 22
โรงเรียนบ้านหนองห้าง22
โรงเรียนบ้านหนองหิน22
โรงเรียนบ้านห้วยยาง22
โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว23
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ22
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล22
โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี23
โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 822
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์22
โรงเรียนปทุมคงคา22
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม22
โรงเรียนพิมายสามัคคี 123
โรงเรียนพิมายสามัคคี๑22
โรงเรียนเพชรหนองขาม24
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี22
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร22
โรงเรียนมหิศราธิบดี22
โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม22
โรงเรียนยางคำวิทยา22
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา23
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต22
โรงเรียนวังมะเดื่อ22
โรงเรียนวัดแก้ว22
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง22
โรงเรียนวัดคูบัว22
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง22
โรงเรียนวัดดอนตาล22
โรงเรียนวัดทัพหลวง22
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น22
โรงเรียนวัดท่าเสา22
โรงเรียนวัดนาคปรก22
โรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร)22
โรงเรียนวัดบางจิก22
โรงเรียนวัดบางลาน22
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ)22
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว22
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์22
โรงเรียนวัดพร้าว22
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง22
โรงเรียนวัดลาดกระจับ22
โรงเรียนวัดลาดสิงห์22
โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร22
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส22
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร22
โรงเรียนวัดสระสี่มุม22
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์22
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)22
โรงเรียนวัดสังเวช22
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม22
โรงเรียนวัดหนองครก22
โรงเรียนวัดอินทาราม22
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย22
โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา22
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ22
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย24
โรงเรียนสงวนหญิง23
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์22
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์22
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม23
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย22
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์22
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)22
โรงเรียนสีดาวิทยา22
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม23
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง22
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์22
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์23
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์24
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม22
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง23
โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร22
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์23
โรงเรียนอนุกูลนารี22
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี22
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ22
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง22
โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ23
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน23
ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน22
ศูนย์บริการสาธารณสุข17ประชานิเวศน์22
ศูนย์แพทย์ชุมชนรพ.พระปกเกล้า22
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่​ 722
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1225
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 622
ศูนย์สุขภาพจิตที่1223
ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจ22
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด29
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ22
สพป.กส.322
สพป.กาญจนบุรี เขต 122
สพป.กาญจนบุรี เขต 223
สพป.ขอนแก่น 5 23
สพป.ขอนแก่น เขต 322
สพป.ชัยภูมิ 227
สพป.ชัยภูมิ เขต 322
สพป.นครปฐม เขต 222
สพป.นครราชสีมา เขต 222
สพป.นครราชสีมา เขต 322
สพป.นครราชสีมา เขต 4 24
สพป.นครราชสีมา เขต 624
สพป.นฐ123
สพป.บร.422
สพป.บุรีรัมย์ เขต 224
สพป.บุรีรัมย์ เขต 322
สพป.ปข.123
สพป.มหาสารคาม เขต 323
สพป.ร้อยเอ็ดเขต122
สพป.สุพรรณบุรี เขต324
สพป.สุรินทร์ เขต 122
สพป.สุรินทร์ เขต 323
สพม.กาญจนบุรี22
สพม.ขอนแก่น26
สพม.ชัยภูมิ22
สพม.เพชรบุรี23
สพม.มหาสารคาม22
สสจ.บึงกาฬ22
สสอ25
สสอ.ครบุรี22
สสอ.คอนสาร22
สสอ.จักราช23
สสอ.จัตุรัส24
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ22
สสอ.ชุมพวง24
สสอ.นาโพธิ์28
สสอ.โนนไทย23
สสอ.โนนสุวรรณ23
สสอ.บ้านกรวด211
สสอ.ประทาย26
สสอ.ปราสาท24
สสอ.ปะคำ211
สสอ.ปักธงชัย24
สสอ.พนมดงรัก22
สสอ.พลับพลาชัย211
สสอ.พิมาย22
สสอ.สนม22
สสอ.สูงเนิน26
สสอ.เสิงสาง23
สสอ.หนองบุญมาก22
สสอ.หนองหงส์210
สสอ.ห้วยแถลง23
สสอ.ห้วยราช25
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร22
สำนักการศึกษากรุงเทพ22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 124
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 422
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 123
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 122
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 123
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์23
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 822
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ22
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์25
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด24
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์27
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี28
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ23
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว24
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย24
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน24
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน24
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น26
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ25
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี27
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี23
สำนักวิชาการสุขภาพจิต22
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.22
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม22
องค์การบริหารส่วนต.บ้านดู่22
อบต.ดู่22
อบต.ไทยเจริญ22
อบต.บ้านดู่22
อบต.บ้านผึ้ง22
อบต.วังไม้แดง22
อบต.สำโรงตาเจ็น22
อบต.หนองกราด22
อบต.หนองบก22
อบต.ห้วยบง22
สพป.กส.212
064962361311
0848235864,04460904111
2622711
28 คลินิกทันตกรรม11
General Kandy Hospital12
IHI Turbo (Thailand) co.,Ltd11
โีรงเรียนวัดหนองครก11
กก.ต​ชด.1311
กก.ตชด.1311
กก.ตชด.1411
กระทรวงศึกษาธิการ11
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด11
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.เซกา11
กลุมงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม11
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต13
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต16
กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กทม.11
กองสาธารณสุข อบจ.ชัยภูมิ11
การพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศรีสะเกษ11
คชอ.มหาชัย12
คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี11
คณะบริหารธุรกิจ11
คณะศิลปศาสตร์ 11
ครู11
ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา11
คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย11
คลินิกเด็กหมอวินิต11
คลินิกทันตกรรมมอส11
คลินิกสูงอายุโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์11
คลินิกหมอครอบครัวนางรอง(อบต.นางรอง)12
คลินิกหมอครอบครัวหนองตาหมู่12
คลินิกอบอุ่นปากช่อง11
งานจิตวิทยาคลินิก11
งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์11
งานสุขภาพจิตรพ.คำเขื่อนแก้ว11
จิตเวชและยาเสพติด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี11
จิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ11
ชัยภูมิ11
เช็นทรัลปาร์คคลินิกเวชกรรม สาขา 213
เดิมบางนางบวช11
ต.ชุมพลบุรี12
ต.ตรำดม11
ต.สำเภาลูน12
ตลาดโพธิ์พิทยาคม อ.ลำปลายมาศ11
ทต เปือย11
ทต. ห้วยหิน11
ทต.เค็งใหญ่11
ทต.นาเรือง11
ทต.บ้านโต้น11
ทต.ห้วยเรือ11
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง11
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์12
ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ12
ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์11
ที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง11
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย11
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง11
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์11
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด11
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่11
ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย11
ที่ทำการปกครองอำเภอพล11
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง11
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี11
ที่ว่าการอำเภอชนบท11
ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ12
เทศบาล​ตํา​บ​ล​รังกา​ใหญ่​11
เทศบาล1(อนุบาลเด็กน่ารัก)11
เทศบาลต.หนองเต็ง12
เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น11
เทศบาลตำบลขามใหญ่11
เทศบาลตำบลโชคชัย11
เทศบาลตำบลด่านเกวียน11
เทศบาลตำบลตระการพืชผล11
เทศบาลตำบลตลาด12
เทศบาลตำบลตาลสุม11
เทศบาลตำบลถาวร11
เทศบาลตำบลท่าตูม11
เทศบาลตำบลเทพวงศา11
เทศบาลตำบลนาดูน11
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่11
เทศบาลตำบลโนนสะอาด11
เทศบาลตำบลในเมือง11
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง11
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม11
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม11
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร11
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ11
เทศบาลตำบลเมืองคง11
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง11
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ11
เทศบาลตำบลสตึก11
เทศบาลตำบลสีมามงคล11
เทศบาลตำบลแสนสุข11
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ11
เทศบาลตำบลหนองเต็ง11
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม11
เทศบาลตำบลอ่างศิลา11
เทศบาลโนนสูง11
เทศบาลปากช่อง11
เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล11
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี11
เทศบาลเมืองเดชอุดม11
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์11
เทศบาลเมืองมาบตาพุด11
เทศบาลเมืองสีคิ้ว11
นักเรียนโรงเรียนราชสีมา11
โนงเรีบ้านหนองผ้าอ้อม11
บ.จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด 11
บจก. ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี รีเจินนัล เซนเตอร์11
บจก.โตโยไฟน์ (ไทยแลนด์)11
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร11
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)11
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย13
บริ ตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จำกัด11
บริษัท แก้วปราการ จำกัด11
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด11
บริษัท เซเลอเรส (ประเทศไทย) จำกัด11
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด11
บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด 11
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด11
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)11
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)จำกัด11
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด12
บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) มหาชน11
บริษัททีบีเคเค(ประเทศไทย)จำกัด11
บริษัทไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด12
บริษัทโอคิโซะ(ประเทศไทย)จำกัด11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ราชบุรี11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ 11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร (ไม่เข้าร่วมกับอบรม)11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร (ไม่เข้าร่วมการอบรม)11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์11
บ้านพักเด็กฯ11
บ้านเมืองฝาง12
บ้านหว้า12
บ้านใหม่11
บุคลากรโรงเรียนบ้านละว้า สพป.ขอนแก่นเขต 211
เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด(ฝ่ายโรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น)11
ปกครองอำเภอเขาวง11
พนักงานบริษัทฯ11
พมจ.สุรินทร์11
มทร ตะวันออก11
มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 11
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี11
มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี11
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน12
ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์11
ร.พ.นพรัตนราชธานี11
ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์11
ร.ร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์12
ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า12
ร.ร.นาฝายวิทยา13
ร.ร.น้ำจั้นราษฎร์บำรุง11
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 111
ร.ร.บ้านทุ่งประทุน11
ร.ร.บ้านโนนสะอาด13
ร.ร.บ้านละว้า17
ร.ร.บ้านวังหว้า11
ร.ร.บ้านหนองเม็ก13
ร.ร.บ้านหนองสระพัง12
ร.ร.บ้านหนองสองห้อว12
ร.ร.บ้านเหล่าค้อ11
ร.ร.เบญจมราชาลัยฯ11
ร.ร.วัดดอนยายหนู11
ร.ร.วัดบางน้ำวน11
ร.ร.หนองหูลิงเจริญเวทย์11
ร.ร.เหล่านาแกวิทยานุสรณ์11
ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี11
ร.ร.อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง11
รพ สต บ้านโคราช11
รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ11
รพ.กบินทร์บุรี11
รพ.กระทุ่มแบน11
รพ.กลาง11
รพ.กองบิน111
รพ.กันทรารมย์12
รพ.กาฬสินธุ์12
รพ.กำแพงแสน11
รพ.กุดบาก11
รพ.กุยบุรี11
รพ.เกษตรวิสัย11
รพ.เกาะจันทร์11
รพ.เกาะสีชัง13
รพ.แก้งสนามนาง11
รพ.โกสุมพิสัย12
รพ.ขลุง13
รพ.ขอนแก่น11
รพ.ขุขันธ์11
รพ.ขุนหาญ12
รพ.เขมราฐ11
รพ.เขวาสินรินทร์11
รพ.เขาคิชฌกูฏ13
รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11
รพ.เขาสุกิม12
รพ.เขื่องใน11
รพ.โขงเจียม11
รพ.คลองเขื่อน12
รพ.คำเขื่อนแก้ว11
รพ.คำม่วง11
รพ.แคนดง1