Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่9 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดงานกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Mentalhealth anywhere, Helpers care everyone” เพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจ วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2566 ณ วาไรตี้ฮอลล์ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช    [2/11/66 14:41]
 •    
 • เรียนรู้มิติใหม่โลกเสมือนจริง เรื่อง"การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9" 
  ขอเชิญท่าน เข้าชมโลกเสมือนจริง ผ่านการแสกน QR Code กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป
  ขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
     [23/2/66 16:41]
 • รับเป็นเพื่อนทาง line    
 • Download    [14/9/65 14:23]
 •    
 •    
 • สถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จเขต 9    [22/3/65 8:25]
 • การปฐมพยาบาลทางใจ สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด 19    [18/8/64 10:24]
 • วันสุขภาพจิตโลก    [7/10/63 13:33]
 • 123
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
  Metaverse ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

  ศูนย์สุขภาพจิตที่9 ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดงานกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Mentalhealth anywhere, Helpers care everyone” เพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจ วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2566 ณ วาไรตี้ฮอลล์ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเสริมสร้างทักษะการคัดกรอง  ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและดูแลปัญหาสุขภาพจิต ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Happy Home บ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online  คน
   Count
  สไมล์โฮส.เอเชีย